Stoker Guide

Når du har besluttet dig for at investere i et stokerfyr - pillefyr, er der nogle ting du skal have på plads inden du køber.
Der findes nemlig mange forskellige anlæg med mange forskellige funktioner.

Godkendelse
Anlægget skal være testet og godkendt efter EN 303-5. Der skal følge en attest med som skal underskrives af din skorstensfejer.
Er du i tvivl om et anlæg er godkendt, kan du spørge på forum eller din skorstensfejer.

Størrelse
Ja, størrelsen gør virkelig en forskel. Når man køber stokerfyr - pillefyr, er større ikke bedre!
Her gælder det om at ramme et anlæg der yder det man har behov for. Det nytter ikke noget at købe et anlæg der kan varme 650 m2 op hvis man kun har 150 m2. Så vil det stå og småfyre hele tiden og sode til. Det er både for dyrt i brændsel og dårligt for miljøet.

Hvad vil du fyre med
Det første du skal overveje er hvilke biobrændsler du vil have mulighed for at fyre med i dit kommende anlæg.
Mange anlæg kan kun fyre med træpiller og det dur ikke hvis du f.eks. vil fyre med korn eller flis.
Et anlæg der kan fyre med korn eller flis er ofte noget dyrere end et anlæg der kun kan fyre med træpiller. Merudgiften er dog ofte hurtigt tjent hjem igen pga. besparelsen på brændslet.

Automatisk tænding
En anden vigtig faktor er om stokerfyr - pillefyret skal kunne køre året rundt, eller du har andre opvarmningsmuligheder i sommer månederne.
Det er nemlig i sommermånederne at anlægget rigtigt står sin prøve. Simpelthen fordi at der ikke skal leveres ret meget varme. Mange opvarmer kun brugsvandet (vandet i varmvands beholderen) i sommermånederne. Hvis der ikke er automatisk tænding på anlægget, vil det stå og småfyre og sode helt til. Det giver risiko for løbesod og skorstensbrand.

Hvis man er indstillet på det, kan den automatiske tænding godt undværes. Man kan jo starte og stoppe den manuelt hver dag, eller fyre i akkutank så der kun skal tændes op et par gange om ugen. Ligeledes kan man investere i solvarme eller sætte en varmvands beholder op med en el-patron.
Dog vurderes det at automatisk tænding er det billigste, bedste og letteste.

Det tidsmæssige
Træpiller er langt det nemmeste af fyre med. Det giver mindre aske end f.eks. korn og fylder væsentligt mindre end flis.
Der er stor forskel på hvor meget arbejde der er med de forskellige stokerfyr - pillefyr. Nogle er selvrensende og fuldautomatiske, andre skal man selv rense og nogle kan være svære at komme til at rense ordentligt.
Nogle stokerfyr - pillefyr kræver dagligt opsyn, andre kan man lade stå i ugevis indtil askeskuffen skal tømmes.

Dine krav til anlægget
De forskellige stokerfyr - pillefyr har forskellige funktioner.
Du skal derfor være opmærksom på at det har de funktioner du ønsker.
Det kan være:
- Virkningsgrad (Jo højere virkningsgrad anlægget har, jo bedre udnytter det brændslet.)
- Iltstyring (Hvis stokeren er monteret med iltstyring kompencerer styringen selv for varition i brændslet og tildels varierende skorstenstræk. Dermed vil brændselsforbruget blive mindre.)
- Magasin størrelse (hvor ofte skal det fyldes)
- Automatisk påfyldning
- Askesnegl (asken tømmes automatisk over i en større beholder)

Se det Live
De bedste erfaringer gøres af brugerne. Sørg derfor for at snakke med nogle brugere der har samme anlæg som det du påtænker at købe. Tag evt. ud og se fyret i drift.
Skriv evt. en liste ned med spørgsmål og sørg for at stille dem alle.

Garanti
Der er stor forskel på den garanti der ydes.
Hvis vi køber en vaskemaskine på tilbud til 1.995,- og den går i stykker efter 6 mdr, så kommer der en montør ud og reparerer den på garantien.
Dette er ikke altid tilfældet når du køber stokerfyr - pillefyr. Nogle forhandlere forlanger at du skal afmontere den defekte del og indlevere den hvorefter den skal tjekkes for fejl. Det betyder at du kan stå uden varme i en periode.
Ligeledes skal man i disse situationer selv kunne afmontere det defekte samt montere den nye del.
Dette er typisk gældende når man springer et led over og køber direkte. Køber man istedet gennem en montør, er det denne der står for garantien og servicen er derfor væsentligt bedre.