Boardregler

Reglerne oplyses for at forklare de forskellige ansvar som alle fællesskabets medlemmer har her på Stoker Pro. De skal følges af alle for at sikre at boardet kører godt og giver en sjov og produktiv oplevelse for alle fællesskabets medlemmer og besøgende.

 1. Brugeroprettelse

  1. For at oprette eller besvare spørgsmål på Stoker Pro Forum skal du være oprettet som bruger.
   Ved oprettelse af brugerprofil skal du opgive en gyldig e-mailadresse. Denne e-mailadresse skal altid være gyldig, så Stoker Pro Forum har mulighed for at kontakte dig.
   Gentagne henvendelser uden svar kan medføre deaktivering af brugeren. #
  2. Det er ikke tilladt at have mere end 1 brugerprofil på Stoker Pro Forum.
   Brugerprofilen er personlig og må kun bruges af en og samme person. #
  3. Brugernavnet må ikke indeholde nedladende, racistiske eller seksuelle ord.
   Lige som indlæg på Stoker Pro Forum, skal også brugernavne også holdes i en sober tone.
   Det er heller ikke tilladt at bruge internet- eller email adresse i brugernavnet. #
  4. Det er først muligt at oprette signatur efter sit 25. Indlæg.
   Din signatur/underskrift må ikke fylde mere end 5 linier set med en browseropløsning på 800 x 600 pixel.
   Den må ikke indeholde links til andre stokerrelevante supportforum. Skriftstørrelsen skal være mellem 75% og 100%.
   Hvis du ønsker at linke til et website via din signatur, er dette kun tilladt hvis det IKKE er et firma der sælger et givent produkt.
   Dog skal forhandlere gøre opmærksom på deres tilhørsforhold i signaturen. Dette gøres med firmanavn og link.
   Redaktørerne kan til enhver tid rette i signaturer der ikke er korrekte. #
  5. Ifølge loven om ophavsret er det ikke tilladt at kopiere materiale fra Stoker Pro Forum og gengive det andre steder med mindre der er givet tilladelse af Redaktørgruppen.
   Brugerne råder selvfølgelig over egne indlæg og disse kan frit benyttes af alle, men kopiering af tekst, billeder og andet materiale til andre medier, websteder, bøger, artikler med mere skal foregå inden for lovens rammer om citater. #
  6. Ønsker du at din profil slettes, gøres dette via dit brugerkontrolpanel.
   Vær opmærksom på at det ikke er muligt at slette dine indlæg. #
 2. Færden på Forum

  1. Mudderkastning er ikke tilladt. Gentagne overtrædelser vil medføre bortvisning.
   Hvis du mener at en bruger handler i strid mod reglerne, så skal du anmelde det til Teamet.
   Du må ikke begynde at kommentere det i trådene eller oprette nye emner hvor du ytrer din utilfredshed over andre brugere.
   Uanset dine hensigter ses dette som mudderkastning, og det vil der blive slået hårdt ned på. #
  2. Det er ikke tilladt at poste det samme indlæg flere steder. Find det forum du mener passer bedst til dit indlæg og placer det der.
   Hvis du er kommet til at placere dit spørgsmål forkert, kan du kontakte en Redaktør og bede om at få det flyttet.
   Indlæg der er postet flere gange vil uden videre blive fjernet. #
  3. Som bruger på Stoker Pro Forum har du pligt til at holde dig opdateret i regelsættet. Der kan komme ændringer eller nye punkter.
   Ligeledes har du pligt til at rapportere eventuelle regelbrud til Redaktørerne. Du indberetter et indlæg ved at klikke på den lille trekantede knap med et udråbstegn som findes oppe i indlæggets højre hjørne.
   Husk at skrive hvorfor du indberetter indlægget. #
  4. Det er ikke tilladt at reklamere uopfordret på Stoker Pro Forum!
   Forhandlere, producenter og andre med tilknytning til sælgende virksomheder er mere end velkomne til at deltage på forumet med svar og spørgsmål.
   Ekspertice kan vi ikke få for meget af.
   Dette skal dog være for at yde sine kunder en god service.
   Det er ikke tilladt at anbefale eller rose egne produkter. Dog er det tilladt at snakke specifikke produkter når der ydes support på dette produkt.
   Linkning til egen hjemmeside må kun finde sted, hvis formålet er at videreformidle relevante anlægsdiagrammer, brugsanvisninger, tekniske tegninger og datablade. Linket MÅ kun være direkte.
   Dette gælder alle steder undtagen kategorien "Forhandler Salg & Nyheder"! #
  5. Redaktørerne har høj status på Stoker Pro Forum. Hvis de f.eks. beder dig om at opføre dig ordentligt eller om andet, skal det efterleves øjeblikkeligt.
   At en person er Redaktør, betyder ikke nødvendigvis at denne har en stor viden. Det betyder blot at de er her for at holde ro og orden. #
 3. Private beskeder

  1. Når man skriver private beskeder, gælder de samme regler som når man skriver på forumet. Dog med forbehold for at man, modsat i indlæggene på forum hvor alle kan læse med, kan diskutere nogle ting og ytre sine meninger uden forbehold. Dog med forståelse for at det skal foregå på en pæn måde. #
  2. Brugerne gøres opmærksomme på at alt hvad der skrives, både i private beskeder og indlæg på forum, bliver gemt i databasen. Det gør de ikke for at de skal kunne læses af andre end dem de er tiltænkt, det er blot den måde systemet fungerer på.
   Hvis brugeren sletter sine private beskeder, slettes de også i databasen. #
  3. Du skal have skrevet mere end 50 seriøse indlæg på forum før du kan skrive private beskeder. Der vil blive slået hårdt ned mod SPAM! #
 4. Regelbrud

  1. Hvis en bruger overtræder reglerne kan dette føre til følgende:

   - Brugeren modtager en påtale.
   - Brugeren modtager en advarsel.
   - Brugeren deaktiveres.
   - 3 advarsler inden for en periode på 6 måneder fører automatisk til bortvisning!

   Dette afgøres af Redaktørerne i fællesskab. #
  2. Du har til enhver tid mulighed for at klage over Redaktørernes afgørelse. Din klage vil blive behandlet, men ikke nødvendigvis besvaret.
   Klagen skal sendes til Redaktørgruppen.
   Ligeledes har du mulighed for at gå i dialog med Redaktørerne vedr. problemer på Stoker Pro Forum. Send da en PB mærket "Dialog ønskes" til en af Redaktørerne. #