Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Overtryk eller undertryk i fastbrændselskedel

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 948
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange

Overtryk eller undertryk i fastbrændselskedel

Indlæg af Flemmingth » 29 aug 2010 20:07

Jeg har en Vigas 25 fra 2004 (uden serienr.), og er godt tilfreds med den, især efter jeg har skiftet forbrændingsdyse og sten i herden, købt hos Vigasproblemer.dk. Det er kram han laver, og til en fornuftig pris.
En bekendts fastbrændselkedel er tæret igennem oppe i røgkassen (husker ikke fabrikat, men den er oprindelig rød, har underforbrænding og naturligt træk) og han er på udkig efter en ny.
Han er noget imponeret over forbrændingen i min Vigas (3750 L akku.tanke), men hælder mest til en med røgsuger, for at undgå røg i fyrrummet når der efterfyldes med brændsel.
Mht. blæser er Vigas jo nem, for den skal jo blot renses for lidt støv en gang årligt eller så.
Hvad med røgsugere. De arbejder jo med et væsentligt mere snavset medie.
Hvor tit renser man dem?
Hvordan ved man, når de trænger til rensning?
Hvordan renser man dem og er det bøvlet/snavset arbejde?
Han har 4000 L accu.tank så vi overvejer følgende ud fra Altras oversigt:
- APYR 35 ? Rengøring ??
- ADPS ATTACK 35 ? Sårbar keramik i forbrændingskammeret ??
- Atmos DC 32 ? Sårbar keramik i forbrændingskammeret ??

Hva' si'r I derude ? Kommentarer og forslag modtages meget gerne.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2671
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Overtryk eller undertryk i fastbrændselskedel

Indlæg af mejeristen » 29 aug 2010 22:52

tja min røgsuger gør jeg ren 2 x årligt, tager et kvarterstid, og ja sod på fingrene undgåes ikke. dog ikke mere end en gang håndvask kan klare
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Jens
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 884
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange

Re: Overtryk eller undertryk i fastbrændselskedel

Indlæg af Jens » 30 aug 2010 15:56

Ja, hvis min røgsuger er heldig. bliver den børstet af en enkelt gang i året. Der er nærmest intet at komme efter, den sidder med 4 fingerskruer og et multistik, så det såmænd meget nemt, - men synes ikke der behov for at gøre det oftere.

Med hensyn til Altra, så er det vist det tidligere Rosendal's vvs, - og indrømmet så har jeg ikke meget fidus til firmaer som beskriver deres varer, som Altra gør.
Alt er ekstrem, exceptionel, helt fantastisk og med turbo effekt og bla, bla bla - det virker bare hamre useriøst på mig, - i særdeleshed da ingen af ordene formodentlig kan bruges om deres service, når man først har købt.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 948
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: Overtryk eller undertryk i fastbrændselskedel

Indlæg af Flemmingth » 30 aug 2010 17:25

Jeg havde egentlig forventet mere bøvl med en røgsuger, men det lyder meget overkommeligt, så det bliver nok en Atmos.
Jens - fuldstændig enig med dig om Altras forfærdelige ordskvalder, men de har samlet mange kedler på ét sted, og jeg læser tek. spec., og overser ordskvalderet.
Det kunne forresten også blive den nye Maga 31 fra VVS-Grossisten. Meeeget billig og samme princip som Vigas. Er ved at undersøge, om deres prøvningsattest fra Slovakiet gælder i DK. Hvis den gør, tager jeg til Børkop og går kedlen efter i sømmene, med al den ballast jeg har (maskinmester med 25 års erfaring i træfyring, de sidste 7 år med Vigas).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3878
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 130 gange

Re: Overtryk eller undertryk i fastbrændselskedel

Indlæg af John Skov Jensen » 30 aug 2010 18:46

En EN303-5 attest gælder i Danmark uanset hvor den er udstedt, blot testen er udført af et akkrediteret (godkendt) institut.
Men en kopi af attesten skal være tilsendt til miljøministeriet, enten af importøren af kedlen eller af den der har fået testen udført.
Herunder et et udklip af Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og
brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion

Kapitel 2
Krav til fyringsanlæg
§ 4. Fyringsanlæg må ikke sælges eller overdrages, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der
medfølger dokumentation herfor. Kravet gælder dog ikke ved salg eller overdragelse af en ejendom med tilhørende installeret
fyringsanlæg.
Stk. 2. Fyringsanlæg må ikke tilsluttes, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der foreligger
dokumentation herfor.
Stk. 3. Dokumentationen skal tilvejebringes ved afprøvning, jf. § 5.
Stk. 4 . Dokumentationen skal foreligge i form af en prøvningsattest, jf. § 7, eller en kopi heraf.
Stk. 5. Halmfyrede centralvarmekedler, som tilsluttes i landzone, skal ikke overholde emissionskravene for partikler i bilag 1.
Den, der sælger eller overdrager en sådan kedel, skal forinden gøre modtager opmærksom på, at fyringsanlægget kun må tilsluttes i landzone.
§ 5. Fyringsanlægget afprøves af et laboratorium, jf. stk. 2, med henblik på at dokumentere overholdelsen af emissionskravene i
bilag 1, jf. dog § 6.
Stk. 2 . Laboratoriet skal være akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Meterologifond (DANAK) eller et tilsvarende
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig
anerkendelse, til at gennemføre de i denne bekendtgørelse nævnte afprøvninger.
Stk. 3 . Laboratoriet udsteder på baggrund af afprøvningen en prøvningsattest, jf. § 7, til dokumentation af, at emissionskravene i
bilag 1 er opfyldt.
§ 6. For fyringsanlæg, der udgør enheder i en anlægstype, anses afprøvningen efter § 5, stk. 1, for gennemført for samtlige
enheder i anlægstypen ved afprøvning af en enkelt enhed, når der samtidig foreligger dokumentation for produktionskontrol efter
stk. 2.
Stk. 2. Produktionskontrol gennemføres i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse om bygningsreglement for erhvervs- og
etagebyggeri. Produktionskontrollen skal sikre et ensartet grundlag for kvalitetssikring og gøre det muligt at kontrollere, om de
angivne emissionskrav kan overholdes af den enkelte enhed, og om kvalitetssikringen gennemføres efter hensigten.
§ 7. Prøvningsattesten for et fyringsanlæg skal indeholde følgende oplysninger:
1) Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen.
2) Beskrivelse af fyringsanlægget eller anlægstypen.
3) Navn og adresse på afprøvningsinstituttet og oplysninger om afprøvningsinstituttets akkreditering til gennemførelse af målingerne
angivet i bilag 1.
4) Anvendt måleprincip og prøvningsmetode, jf. bilag 1.
5) Målt emissionsniveau for fyringsanlægget eller anlægstypen.
6) Udstedelsessted og -dato for erklæringen samt navn og stilling på den person, der har underskrevet denne.
Stk. 2 . Den, der til Danmark har importeret, eller den her i landet, der har ladet foretage afprøvning af et fyringsanlæg, skal sende
en kopi af prøvningsattesten til Miljøstyrelsen.
Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte person skal opbevare prøvningsattesten og eventuel dokumentation for produktionskontrol i ti år,
regnet fra den dato hvor det pågældende fyringsanlæg eller den sidste enhed i den pågældende anlægstype blev solgt eller overdraget.
§ 8. Den i Danmark, der har ladet foretage afprøvning af et fyringsanlæg, skal på Miljøstyrelsens anmodning udlevere alle
oplysninger, der er udarbejdet til brug for arbejdet med dokumentationen for overholdelse af emissionskravene i bilag 1.
§ 9. Den, der lader gennemføre tilslutning af et fyringsanlæg, skal for egen regning lade skorstensfejeren påtegne
prøvningsattesten eller en genpart heraf, med dato og underskrift.
Stk. 2 . Den, der er ansvarlig for et tilsluttet fyringsanlæg, skal opbevare prøvningsattesten, så længe fyringsanlægget er tilsluttet.
§ 10. Der kan uanset bestemmelserne i §§ 4-9 på messer og udstillinger samt ved demonstration og lignende fremvises
fyringsanlæg, som ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Det skal ved fremvisningen ved tydelig skiltning fremgå,
at de pågældende fyringsanlæg ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, og at fyringsanlæggene ikke må sælges,
overdrages eller tilsluttes, før der foreligger dokumentation for, at kravene i denne bekendtgørelse er opfyldt.

Attesten skal derudover også være skrevet på et "for en dansker letforståligt sprog" Dvs at en attest på Polsk eller lettisk ikke bliver accepteret af fejeren

Så i dit tilfælde med maga 31 kedlen, er EN303-5 attesten fra Slovenien ok hvis en kopi er tilsendt til miljøministeriet og at den er skrevet på f.eks dansk. Alt dette skal Altra have sørget for da det er dem der henter kedlen til landet

puhaa det var en lang smøre

/John


Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 948
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: Overtryk eller undertryk i fastbrændselskedel

Indlæg af Flemmingth » 22 sep 2010 19:11

Først tak til John - jeg har læst hele bekendtgørelse 1432 - "Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion". Der skal man holde tungen lige i munden, men den er dog ikke så kringlet som mange andre bekendtgørelser jeg har beskæftiget mig med på arbejde.
Apropos arbejde. Jeg er hjemmefra i perioder pga. dette nødvendige onde. Derfor er jeg først på nu igen.
Jeg har været i Børkop sammen med min bekendte for at se på VVS-Grossistens udstilling. Det giver syn for sagen, og man ser de forskellige kedlers udførelse og principper. Ikke at det gør valget lettere, for alle kedler har hver sine ulemper og min bekendte har svært ved at beslutte sig. Efter besøget er jeg dog glad for at jeg i 2004 (nærmest i blinde) valgte Vigas. Den reelle årsag til mit valg var, at jeg ikke rigtigt havde viden om "det der gasogen halløj" og derfor valgte den billigste - i tilfælde af at pengene skulle være givet dårlgt ud.
Det har de nu langtfra været. Skulle jeg vælge idag, ville det nok blive Vigas igen, alternativt Orlan med bundsten fra H.P. Dall (vigasproblemer.dk).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Jens
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 884
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange

Re: Overtryk eller undertryk i fastbrændselskedel

Indlæg af Jens » 22 sep 2010 21:35

Ser først nu at din bekendte har en akku på 4000 liter, i så til fælde ville jeg helt klart vælge et 50 kw's fyr. Synes ikke at Atmos'en er speciel sårbar i keramikken. Min har nu 10 år på bagen og det er først i år at den nederste er revnet, men den holder fint endnu.
Men en ekstra røgkøler kunne være en god ide, eller i hvert fald lave plads så den kan eftermonteres.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 948
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: Overtryk eller undertryk i fastbrændselskedel

Indlæg af Flemmingth » 07 okt 2010 07:26

For lige at slutte denne tråd.
Min bekendte - det heldige asen - har fået fat i en ubrugt (stadig indpakket i plasticwrap) Vigas 40 kW fra 2007 med prøvningsattest for kr. 12.700,-. Sælger havde smølet med opsætning, og nu opgivet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


Besvar