Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Aps sælges

Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Forumregler
Dette er salgsstedet for private.
Her kan du sælge alt hvad du lyster.
Når varen er solgt, skriver du dette i emnet samt låser det!
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 233
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08

Aps sælges

Indlæg af energi-kriger » 31 dec 2013 15:40

En lille historie (i en letter om skrevet version) om hvordan man scorer kassen med et brugt Aps.

Læs her den komplette guide til, hvordan du snører amatørerne på aktiemarkedet, mens myndighederne vender det blinde øje til. Dit udgangspunkt er en beskeden økonomi, men i løbet af et års tid har du udsigt at kunne tjene mindst 15 mio. kroner på handel med ejendomme og aktier Men pas på – grådigheden er din værste fjende!

Start med et brugt Aps
Som start har du et gammelt anpartsselskab, som der hverken er værdier eller aktivitet i. Du funderer over, hvordan selskabet kan gøre dig til en holden mand og undfanger en genial plan. Børsen er i opgangstider og de risikovillige penge sidder løst i lommerne på private investorer. Et hot emne blandt de private er ejendomsudvikling, som har kastet rigtig mange penge sig til investorerne gennem de senere år.

Rask omdanner du dit gamle Aps til et ejendomsudviklingsselskab og lader selskabet skifte navn til Boligfidusen A/S. I samme ombæring stifter du et holdingselskab, som får navnet Pengemaskinen Aps. Holdingselskabets officielle formål er at eje aktier i Boligfidusen, men reelt handler det om at føre overføre værdierne til holdingselskabet, så du er sikret mod emsige kreditorer og aktionærer.

Få dig en stråmand
For yderligere at sløre forbindelsen mellem holdingselskabet og Boligfidusen A/S får du fat i en stråmand, som officielt tegner sig for 100 % af anpartskapitalen i holdingselskabet og dermed står som eneejer af Pengemaskinen Aps. For at sikre dig kontrol over selskabet, ansætter du dig selv som direktør og tegningsberettiget i Pengemaskinen Aps.

Holdingselskabet køber nu 95 % af aktiekapitalen i Boligfidusen A/S gennem en nyudstedelse af aktier og køb af næsten alle dine gamle aktier i selskabet. Du vælger dog at beholde 5 % af aktierne i Boligfidusen A/S.

Holdingselskabets betaling for de nyudstedte aktier finder sted som apportindskud, hvor selskabet indskyder et par gamle PC’er, købsrettigheder på en byggegrund og goodwill. Dermed kommer aktiekapitalen i Boligfidusen op på de lovmæssige 500.000 kroner, hvilket er tilstrækkeligt til at få systemet op at køre.

Betalingen for dine personlige aktier i Boligfidusen A/S arrangeres som et lån, hvor holdingselskabet udsteder et gældsbrev til dig, hvor du får pant i holdingselskabets aktier. Dermed har du reelt sikret dig fuld kontrol over aktierne i Boligfidusen, selv om du kun officielt ejer 5 % af aktiekapitalen. Stråmanden, som du har lovet en pæn slat penge, har du også fuld kontrol over. Han skal kun stå til rådighed med en underskrift i ny og næh og forstår sig alligevel ikke på penge og jura.

Opsummerende har du nu skabt fundamentet for din virksomhed, hvis egentlige opgave er at malke en række godtroende private aktionærer.

Pust egenkapitalen op
Men boligfidusen skal jo også have nogle indtægter og egenkapitalen skal i vejret, hvis du skal kunne sælge aktierne i forbindelse med en børsnotering. Da selskabet jo angiveligt beskæftiger sig med ejendomsudvikling er det nærliggende at hente nogle kroner på den konto.

Du ser i avisen, at Langtbortistan Kommune har nogle større byggegrunde til salg, hvor der kan bygges rækkehuse. Kommunen sælger to byggegrunde til dig for 5 mio. kroner stykket. I mellemtiden har du aftalt med en af dine gamle entreprenør-venner, at han skal købe de to byggegrunde af dig.

Samme dag som du køber de to grunde, videresælger du dem sporenstregs til anpartsselskabet Jord & Muld Aps, som er villig til at betale 25 mio. kroner for jorden med de tilhørende byggerettigheder. Din ven i Jord og Muld Aps ved godt, at hans selskab går konkurs efter en periode, men trøster sig med udsigten til en klækkelig pose penge fra dig senere på året.

Jord & Muld Aps finansierer købet gennem realkreditselskab, bank og udstedelse af pantebreve for 15 mio. kr., som Boligfidusen A/S modtager. Og vupti er egenkapitalen i Boligfidusen nu oppe på 15,5 mio. kr.

Hiv penge ud af selskabet
Efter lidt byggeprojektering og andre småarbejder, finder du tiden inde til at udarbejde et årsregnskab, der viser et pænt overskud og en egenkapital på 15 mio. kroner. Hovedaktionæren, Pengemaskinen Aps, beslutter sig for at udbetale et udbytte på 3,2 mio. kr., da nu selskabet har præsteret en så fremragende indtjening i årets løb.

Da Boligfidusen A/S imidlertid ikke har nogle kontanter i sin pengekasse, men kun en bunke værdiløse pantebreve, må Pengemaskinen udlåne 3,2 mio. kr. til Boligfidusen, så udbyttet kan blive udbetalt. Det bliver aftalt, at så snart selskabets likviditetsmæssige situation forbedrer sig, bliver lånet betalt tilbage.

Imidlertid er der ikke umiddelbart udsigt til en forbedret likviditet i Boligfidusen A/S, men det er der råd for. Boligfidusen A/S skal på børsen, lyder det fra din snedige revisor, der peger på, at du dermed får både i pose og i sæk.

Som den reelle ejer af Pengemaskinen A/S og den officielle indehaver af 5 % af aktierne i Boligfidusen A/S, giver en børsnotering dig både kontanter i kassen og mulighed for at sælge ud af dine i realiteten værdiløse aktier.

Heldigvis er det en let sag at gå på børsen i disse risikovillige tider og da markedet samtidig er blevet beriget med en minibørs, er det tilmed blevet billigt og juridisk ukompliceret.

Ingen kontrollerer prospektet
Din revisor, som er bestyrelsesformand i Boligfidusen A/S, accepterer naturligvis at blive din godkendte rådgiver. Sporenstregs sender han en ansøgning om godkendelse af sted til mini-børsen og få dage efter er han godkendt. Revisor kigger nu lidt på de andre prospekter fra selskaberne på mini-børsen og foretager nogle copy-past –øvelser på pc’en, hvorefter et prospekt er klar til investorerne.

Prospektet skal dog lige godkendes først af både Pengetilsynet og af Københavns Fidusbørs. Det er imidlertid intet problem, ved du fra din revisor. Hverken Pengetilsynet eller Fidusbørsen foretager nemlig en egentlig kontrol af prospektet.

Jo – bevares. Pengetilsynet ser lige efter om de juridiske og formelle betingelser er opfyldt i prospektet, mens Fidusbørsen også undersøger nogle formelle ting i relation til børsreglerne. Ingen af de to myndigheder kontrollerer dog om oplysningerne i prospektet er sandfærdige og fyldestgørende.

Pengetilsynet finder det eksempelvis unødvendig at foretage et check på dit navn i CVR-registret, hvilket betyder, at du passende kan ”glemme” et par vigtige oplysninger i prospektet. Specielt Fidusbørsen har ingen gevinst ud af at være alt for emsig, da din nye virksomhed jo genererer en støt stigende indtægt til Fidusbørsen.

Efter tre – fire uger får revisor prospektet retur fra myndighederne og du kan sætte næste led i gang. Da du ved, at markedet er begrænset for den slags børsnoteringer, har du besluttet dig for en begrænset emission. Fordelen er tillige, at med et begrænset antal udestående aktier, har du langt større mulighed for at kontrollere kursdannelsen.

Udsted kun få nye aktier
Boligfidusen A/S udsteder derfor kun 125.000 nye aktier a 30 kroner, hvilket giver selskabet et bruttoprovenu på 3,75 mio. kr. Efter betaling af omkostninger er der lige nok penge til, at Boligfidusen kan tilbagebetale sit lån til du Pengemaskinen Aps.

De nye aktionærers penge vandrer altså direkte over til dit eget selskab, hvilket aktionærerne imidlertid er uvidende om. I prospektet har du nemlig ”glemt” at oplyse om dine forbindelser til holdingselskabet.

Emissionen bliver fuldtegnet af en række private investorer, hvoraf nogle øjner muligheden for en lille gevinst efter noteringen. De fleste af aktionærerne synes, at de har gjort et godt køb, hvilket den efterfølgende kursudvikling snart skal bekræfte dem i.

Vi kan lige trække vejret her og opsummere: Du er direktør i både Boligfidusen A/S og i Pengemaskinen Aps, hvor sidstnævnte efter emissionen ejer 89,4 % af aktierne i Boligfidusen A/S. Du kontrollerer reelt Pengemaskinen Aps og sammen med dine personligt ejede aktier i Pengemaskinen kontrollerer du 94,1 % af aktierne i Boligfidusen A/S.

Du har lige modtaget 3,2 mio. kroner i udbytte, hvor størstedelen finder sig i stråmandsselskabet, Pengemaskinen Aps, mens en lille slat befinder sig i dine egne lommer. Foreløbig ser resultatet derfor ganske fornuftigt ud, men du vil gerne se, om du ikke kan hive nogle flere penge ud af konstruktionen og smide dem over i enten dine egne lommer eller i Pengemaskinen Aps.

Sælg dine værdiløse aktier
Løsningen er naturligvis i al diskretion, at sælge ud af dine værdiløse aktier i Boligfidusen A/S. Til det formål har Pengemaskinen Aps oprettet et VP-depot i Nordania Banken, mens du selv har oprettet et privat depot hos internetmægleren Supertrader. Nu er tingene på plads og du kan starte i det små med at manipulere med kursen på Boligfidusens aktier.

Af erfaring ved du, at når først en aktie er begyndt at stige, begynder de små investorer at interessere sig for aktien i håbet om en hurtig gevinst. Du ved også, at mange småinvestorer ikke gider læse hverken prospekter eller regnskaber, men forlader sig på deres ”intuition”.

Er en aktie steget støt gennem en periode, gælder det om at hoppe med på vognen, lyder det fra de små aktionærer. Samtidig vil en kraftigt stigende aktiekurs bringe Boligfidusens aktie på top 10-listen, hvilket giver mere omtale og opmærksomhed.

Så du starter fra dag et med at lægge en købsordre ind i børsens elektroniske system på 30 kroner, mens du samtidig lægger en salgsordre ind på 35 kroner. Da du har to VP-konti, har du gode muligheder for at camouflere dine ordrer, så kursplejen ikke bliver alt for indlysende.

Efter selv at have købt et par hundrede aktier til kurser omkring 40 – 50 begynder der at ske noget med kursen på Boligfidusen. Private investorer har nu fået øje på aktien og byder lystigt aktien i vejret – godt hjulpet af dine bud.

Dyrk aktiv kurspleje
For at speede tempoet lidt op, lægger du nogle større købsordrer ind i systemet et par niveauer under den højst bydende. Dermed giver du markedet indtryk af, at efterspørgslen efter aktien er ganske pæn.

På salgssiden optræder du yderst diskret. Da der ikke er mange aktier i omløb, har du stort set kontrol over salgssiden. Du sørger for, at salgssiden med mellemrum er tom, men lægger af og til en lille salgsordre ind lidt over bedste bud. I de fleste tilfælde hopper en køber på legen og snupper aktieposten. I andre tilfælde er du nødt til selv at købe aktieposten for at få sat lidt gang i omsætningen.

Efter 14 dage med intensiv kurspleje, er du sluppet af med 2.000 aktier. Især de sidste dage har været givtige, da du har solgt aktierne til kurser omkring 150. Sammenlagt er der handlet 3.000 aktier i Boligfidusen, hvoraf det er lykkedes dig at sælge de 2.000 stk. Gennemsnitskursen har ligget på 95, hvilket har indbragt dig 190.000 kroner på dine to depoter.

Du regner med, at omsætningen i aktien vil stige i takt med en pæn kursudvikling og håber på, at kunne få afsat alle dine 100.000 aktier inden for et års tid. Ved en gennemsnitskurs på 120, modtager du 12 mio. kr. i kontanter, hvilket sammen med de 3,2 mio. kroner i udbytte må siges at være en ganske god forretning.

Hiv profitten hjem med varsomhed
Hvis du tør tage chancen, arbejder du videre med projektet indtil Boligfidusen står umiddelbart foran en konkurs på grund af skatte- og momsgæld. Aktionærernes penge er naturligvis tabt og herunder også alle de aktier, som du kontrollerer i Pengemaskinen Aps.

Måske kontrollerer du stadig 80 % af aktierne gennem Pengemaskinen Aps, men dem kan du roligt skippe. Efter et par år har udbyttebetalinger, løn og salg af aktier skaffet dig over 30 mio. kroner i kontanter, hvilket er ganske fornuftigt set i forhold til dit kontante indskud på få hundrede tusinde kroner.

Vær dog opmærksom på, at risikoen øges jo længere tid, der går. Ganske vist er Pengetilsynets folk ikke de hurtigste knallerter på molen, men nogle kvikke hoveder kan have forvildet sig ind i Tilsynet for en kort bemærkning.

Allerede inden du har solgt dine egne 100.000 aktier, kan du derfor overveje at stoppe legen. Bliver du for grådig, er der risiko for, at Pengetilsynet inviterer dig på en kop kaffe med en besked om, at du måske burde tage din advokat med.

Historien er udsprunget af forfatterens frie fantasi og enhver lighed med eksisterende selskaber, institutioner eller personer er tilfældig og utilsigtet. Alle navne på de implicerede selskaber, institutioner eller personer er opdigtede og relaterer sig udelukkende til den frie fantasi. Enhver sammenligning med eksisterende selskaber, institutioner eller personer står for læserens egen regning.

NB. Man skal ikke tro på alt hvad der skrives, derfor er dette indlæg også gemt i Dubiøse aktier. GODT NYTÅR. :D


Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4469
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange

Aps sælges

Indlæg af Landlyst » 31 dec 2013 16:37

Hmm Har ellers været ansat i sådan en fidus selvskab... Var godt nok glad for Lænmodtagerenes...... Men de var lidt smarte for de kom lige efter en anden stor fidus hvor ved at der ikke var nogle som skulle have råbt højt om at de sørme lige har tabt XXX antal millioner... :shock:

energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 233
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08

Aps sælges

Indlæg af energi-kriger » 01 jan 2014 17:59

Så fik Tinsoldaten formodenligt et brugbart svar fra John :great: , bemærkede han IVS "hentydningen" :)

nemocharley

Aps sælges

Indlæg af nemocharley » 01 jan 2014 18:19

hvis hentydningen bestod i at der ikke var noget at hente ved salg så ja. Udover at være målløs over dele af den her tråd, så har jeg lært at man kun skal stille 50k for et aps og ivs gør det jo nærmest umuligt at få apset solgt. Så jeg må nøjes med at afskrive det tabte istedet.

det er iøvrigt ikke god skik at krydsreferere nicks på tværs af fora - jeg bliver jo både forfulgt og mobbet i den her tråd, det føles virkelig ikke rart.

Dit lange indlæg om hvordan man kan pumpe noget ud af et aps var bestemt informerende, men jeg forstår simpelthen ikke relevansen - medmindre det var "hentydning", som i så fald er feset over hovedet på mig.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4100
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 46 gange

Aps sælges

Indlæg af Tom_AT » 01 jan 2014 19:17

Ikke god skik? Jeg har efterhånden begået mig på en del fora de sidste mange år, og er aldrig stødt på denne "skik". Men den kan selvfølgelig også være opfundet til lejligheden.

Du må jo forvente at få lidt kommentarer med på vejen når du stikker næsen frem. Det gælder jo for alle.


nemocharley

Aps sælges

Indlæg af nemocharley » 01 jan 2014 19:25

jojo - men jeg må nok sande at folk er meget forskellige. Jeg har selv gået over stregen, og skal ikke spille hellig. Når det så er sagt, så mener jeg virkelig det er noget af nogle tilbagemeldinger jeg får på en klart formuleret salgs-annonce, som så godt nok var skrevet på et dårligt informeret grundlag (pinligt men sådan er det, det kan jeg jo ikke løbe fra).

om skikken er en jeg har opfundet tror jeg nu ikke, da jeg da har stødt på den før i anden sammenhæng.

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4469
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange

Aps sælges

Indlæg af Landlyst » 01 jan 2014 19:56

nemocharley skrev:jojo - men jeg må nok sande at folk er meget forskellige. Jeg har selv gået over stregen, og skal ikke spille hellig. Når det så er sagt, så mener jeg virkelig det er noget af nogle tilbagemeldinger jeg får på en klart formuleret salgs-annonce, som så godt nok var skrevet på et dårligt informeret grundlag (pinligt men sådan er det, det kan jeg jo ikke løbe fra).

om skikken er en jeg har opfundet tror jeg nu ikke, da jeg da har stødt på den før i anden sammenhæng.
Undskyld mig men en klart formuleret salgs-annonce?? Arh Nemo er det ikke lige at tage munden fuld? :shock:

Og ja ka godt være du føler jeg er en af dem som har trådt dig over tæerne men jeg mener stadig at du med den måde at sætte noget til salg på, må forvente at vi stiller spørgsmål til hvad det egentligt er du sælger? For først når vi ved det kan vi jo vurdere om det er noget vi er interesserede i... Havde det f.eks. været et selvskab som sælger sytråd til blondeunderbukser ville jeg ikke have den mindste interesse, eller viden til at kunne bruge det til noget, havde det der i mod været reservedele til transporterhvervet var det noget helt andet.... Men det viser sig jo så at det er "underskud" du vil sælge.... :shock:

Så der for vil jeg ikke undskylde noget jeg her har skrevet, men intet er skrevet for at træde på dig....

Men nu er det jo opklaret og vi har fundet ud af at ingen af os er interesserede i at købe det... Så Held og lykke med afviklingen... :great:

nemocharley

Aps sælges

Indlæg af nemocharley » 01 jan 2014 20:07

som jeg skrev, så ville oplysningerne blive delt i privat sammenhæng mellem mig og potentiel køber. Så var man interesseret så kunne man sende en pb. Det er ret klart for mig at det her har handlet om noget andet for nogle tråddeltagere, end regulær interesse som køber - hvad det andet er, er så til gengæld uklart for mig.

men at jeg føler mig regulært mistænkeliggjort og tilsvinet det er fuldstændig korrekt.

Vi er ikke enige om din tolkning af selskabet værdi, der står også noget om det senere i tråden.

Kan tilføje at aps stadig er til salg omend til en meget lavere pris, nu hvor realiteterne er gået op for mig. Evt. interesserede bedes henvende sig via pb eller mail.

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4469
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange

Aps sælges

Indlæg af Landlyst » 01 jan 2014 20:15

Nejnej nu må du til at høre hvad vi siger.... :shock:

Hvordan pokker er det man skulle afgøre om man er potentiel køber ??? :shock: :shock:

Hvis du nu f.eks. havde skrevet:

ApS sælges, Ingen drift, kun regnskabstekniske interesser.... Så havde du jo ligesom forklaret hvad det var for en typehandel og hvad den potentielle køber skulle være interesseret i!

Men nu gider jeg ikke tærske mere langhalm i dette.... Om du forstår os eller ej.... 8)

nemocharley

Aps sælges

Indlæg af nemocharley » 01 jan 2014 20:20

jamen det gider jeg godt - tærske langhalm altså

det kunne man finde ud ved at sende en pb - hvorfor er det så svært at forstå. Hvad giver det dig at skrive som du gør til mig offentligt?

og du kender ikke forholdene omkring mit aps - det gør kun jeg og to andre.

Du skylder mig en undskyldning. Sådan ser jeg på det.


Besvar