Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstilling af pillebrænder/stoker

Ordet er frit
Snak om lige hvad du har lyst til
Besvar
petaas
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 516
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Kontakt:

Indstilling af pillebrænder/stoker

Indlæg af petaas » 31 aug 2007 09:42

Indstilling af pillebrænder/stoker

Gennerelt skal man tilstræbe at køre med så lille indfyret effekt (brændsels- og luftmængde) som muligt, herved undgås unødig pausefyring, der er dårlig økonomi.
Samtigdig opnår man den lavest mulige røggastemperatur, og derved det lavest mulige skorstenstab.

Det er også, set ud fra et økonomisk synspunkt, bedst at køre med så lille luftmængde som muligt, dog uden at få sort aske og gråbrun røg.
Ved at køre med så lille luftmængde som muligt, sendes mindst mulig opvarmet luft ud i skorstenen, og dermed ud til gråspurvene.

Gennerelle tips for økonomisk fyring:
* hold den indfyrede effekt så lav som muligt.
* Rens kedlen jævnligt, gerne en gang om ugen på en fast dag ( så husker mand det)
* Hold røggastemperaturen på 150-00 grader ( kan være lavere hvis skorstenen er godt isoleret )
* Sørg for stabilt skorstenstræk.
*Minimer tomgangstrækket gennem kedlen.
* Juster brænder til ca 13 % CO2 i røggasen.

Nu er det de færreste der råder over en CO2-måler, og da sådan et instrument er ret kostbart, er det nok også de færreste der investerer i et.
Men det er også muligt at indstille sit anlæg uden de dyre instrumenter.
Det er faktisk ret mange indikatorer på korrekt forbrænding - udseenede af røgen, farven på asken, flammens farve o.lign.

Røgen :

En pillebrænder / stoker skal [/B]IKKE ryge, men det skal være tæt på.
Røgen fra skorstenen skal være usynligt ned til et par graders frost, under et par graderes frost må den gerne kunne ses som hvid vanddamp, der forsvinder 1-2 meter over skorstenen.

Usynlig røg er tegn på god forbrænding, tilstrækkelig luftmængde i forhold til brændsel. Men pas på - det giver ingen indikation af for stor luftmængde.

Gråbrun røg er tegn på dårlig forbrænding pga. for lille luftmængde i forhold til brændsel.

Asken :

Asken i askeskuffen / bunden af kedlen iagttages ( ikke belægninger på kedelsider/-flader)
Kaffebrun / grå aske er tegn på god forbrænding, tilstrækkelig luftmængde i forhold til brændsel.
Sort aske er tegn på dårlig forbrænding pga. for lille luftmængde i forhold til brændsel.
Hvid/lysegrå aske er tegn på for stor luftmængde i forhold til brændsel.

Flammen :

Iagttag flammen, helst uden at lukke for megen "falsk luft" ind til forbrændingen, kig om muligt kortvarigt gennem inspektionsluge el, lign.

En rolig, lysegul flammen, evt. med tendens til rødlige spidser, er tegn på tilstrækkelig luftmængde i forhold til brændsel.

En hidsig, kort gul flammen med hvide spidser er tegn på for stor luftmængde i forhold til brændsel.

En doven orange-gul flammen med tydelige røde spidser er tegn på for lille luftmængde i forhold til brændsel.

Trækstabilisator :

For a forbrændingen kam være optimal hele tiden, er det vigtigt at skorstenstrækket er stabilt, Ofte er trækket meget afhængigt af udetemperaturen og hvor meget det blæser.

For at atabilisere skorstenstrækket kan man montere en trækstabilisator i selve røgrøret til kedlen, eller i skorstenen oven over røgrørets tilslutning.

En trækstabilisator er et "balancespjæld" der tillader "falsk luft" i skorstenen, afhængig af undertrykket heri. Korrekt monteret og indstillet holder en trækstabilisator et konstant undertryk i skorstenen.

Tomgangstræk :

En ikke uvæsentligt tab i pillebrændere/stokere er ofte tomgangstabet, som kan være ret højt hvis der er stort træk igennem kedlen, når brænderen kører pausedrift eller er stoppet.

En trækstabilisator kan mindske dette tab, men det er også vigtigt at sikre at der ikke er sprækker og dårlige samlinger i kedlen, der tillader falsk luft at trænge ind.
Falsk luft i kedlen vil køle kedelfladerne (=centralvarmevandet) og blot sende varmen ud i skorstenen.

Fremgangsmåde ved indstilling :

* Varm brænder og skorsten op til drift temperatur ( typisk efter 1/2 times drift med konstant temperatur)
*Juster luft/brændselsforhold til federe forbrænding (mindre luft / mere brændsel) indtil røgen fra skorsten lige netop kan ses.
* lad hver justering "falde på plads" i ca. 2-3 minutter, før røgen analyseres.
* Juster så luft/brændselsforhold til mindre fed forbrænding (mere luft/mindre brændsel) indtil røgen fra skorstenen lige nøjagtig ikke kan ses mere.
*Samme fremgangs måde med at lade justeringen "falde på plads" i ca. 2-3 minutter før røgen analyseres.

Har man en flertrins brænder (modulerende) skal ovenstående typisk foretages ved maxlast og min.last, for at få korrekt forløb over hele driftområdet.

Nu er forbrændingen grov-tunet, og videre justering kan foretages ud fra akskens farve eller flammen.

Ved justering ud fra askens farve checkes asken samme tidspunkt hver dag (ændringer i asken tager sin tid før de kan ses) og små justeringer kan foretages herudfra.

Det sværeste at justere efter er ofte flammens udseende. Det skyldes at man er tilbøjelig til at slippe falsk luft ind når man inspicerer, og det ændre flammen.
Derimod ser man hurtigt ændringerne på flammen, specielt hvis det er luftmængden man justere i stedet for pillemængden.

Hvis man har en brænder med 2 trin eller flere. Er det vigtigt at man foretager ovenstående justeringer i både højeste og laveste trin, da der ofte er stor forskel på forbrændingen i forskellige effekter.
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw


Besvar