Side 3 af 4

Re: Fælles varmecentral

: 15 apr 2010 12:32
af Hans
Jeg er her på dette forum og af flere bekendte blevet advaret mod projektet med den begrundelse, at det ville medføre en masse juridiske problemer. Jeg har nu talt med dem, jeg kan komme i tanker om skulle have noget at indvende:
-Skorstensfejeren siger, at vi ved indretning af fyrrum skal overholde de samme brandtekniske hensyn som ved en-families huse. Ellers ingen restriktioner.
-Kommunens tekniske forvaltning siger blot, at da vi ligger i et område, hvor der ikke er tilslutningspligt, kan vi gøre, hvad vi vil.
-SKAT siger, at hvis der af vores forenings vedtægter klart fremgår, at alle indtægter og udgifter fordeles ligeligt eller efter forbrug, er der ingen der har en indtægt, og derfor er der intet skattegrundlag. Fordelen ved ”stordrift” beskattes ikke.

Kan I komme i tanker om andre, der kunne have noget at udsætte på vores projekt, så kom endelig med det.
Selvfølgelig skal vi have udtalelserne fra skorstensfejeren, kommunen og SKAT på skrift, inden vi sætter noget i gang.

Re: Fælles varmecentral

: 15 apr 2010 16:10
af Flunk
Jeg talte en gang med en dar havde gjort det, godt nok kun sammen med naboen, så de var to om et fyr.
Det gav ingen problemer, de havde faste regler for hvem der betalte hvad, hvem der passede anlægget, o.s.v.

Re: Fælles varmecentral

: 15 apr 2010 21:53
af Hans
Det lyder godt. Jeg tror bare vi går videre med projektet. Jeg kan heller ikke se, at vi skulle komme til at træde andre over tæerne end OPEC 8)

Re: Fælles varmecentral

: 16 apr 2010 07:38
af paw
Hej, har 2 naboer hvor den ene leverede varmen fra hans reka 22 kw, mener der blev aftalt en pris pr kw, der sidder sådan en kwmåler på slangen, men efter et års tid kom der pludselig ikke penge ind på kontoen længere, tror der blev betalt et fast beløb pr måned, så hanen blev lukket til naboen, så nu kører han på elvarme. De snakker dog sammen sommetider, pgra deres børn der jo leger sammen næsten hver dag, men ........

Re: Fælles varmecentral

: 12 jan 2011 16:10
af Hans
... som en afslutning på dette tråd:

Projektet skred frem i foråret 2010 og yderligere to naboer var interesserede, så nu var vi 5 hustande.
Der var også forslag om at etablere et halmfyret fællesanlæg, der kunne forsyne landsbyens ca. 15 husstande. I landsbyen er der to landmænd, der hver for sig snildt kunne levere den ønskede mængde brændsel.
Af de fem interesserede husstande blev den ene solgt. Den nye ejer etablerede luft/vand anlæg. En anden husejer sprang fra p.g.a. økonomi (vi havde fået et overslag på et fuldautomatisk REKE anlæg, baseret på flis. Etableringsomkostning: 500.000 kr. pluds gravearbejde). Projektet faldt til jorden og jeg installerede et lille stokerfyr i min kælder, der kører fint.

Jeg sidder nu tilbage med følelsen af at vi har forspildt en chance. Jeg ser ofte oliebilen holde ind ved mine naboer. Når den er væk, gør den plads for oliefyrsteknikeren... Hvorfor skal 15 husstande have alt det bøvl? Mon det bare er et spørgsmål om tid før den nøgne kvinde lærer at spinde?

Re: Fælles varmecentral

: 12 jan 2011 16:39
af Keld
Ja, det er næsten ikke til at bære. Det er ærgeligt at 15 hustande ikke kan finde ud af at etablere en fældes varmecentral. Tænk hvor meget viden og faglig dygtighed 15 familier tilsammen må beside, dertil kan lægges deres nætværk. En pris på 500.000,- Kr. + forbindelser mellem husene ville kunne redukseres til kun matrialepriser med en fældes indsats fra alle. dette er nok ønsketænkning, men det lyder degligt billigt.

Re: Fælles varmecentral

: 12 jan 2011 16:56
af Keld
I Herringløse, en lille landsby, nord for Roskilde er blevet udpeget, af Roskilde kummune og energiministeriet, som forsøgslandsby, på energiområdet. Landsbyen består af ca. 150 husstande Gamle og nye huse, blandet med hinanden. Den ligger uden for forsyningsområder for fjernvarme og naturgas. Jeg tror at de store energiselskabe vil prøve at "sætte" sig på sagen, for at ikke der skal opstå løsninger hvor de er sat udenfor. Der er mange penge på spil for dem hvis der skulle blive udviklet en løsning der ikke tilgodeser deres interesser=penge. Tænk bare på tilskudsortninger som skrotditoliefyr, Hvor der ikke er tilskud til pillefyr, men til jordvarme og varmepumper der er strømforbrugene. Hvordan mon det udvalg der var nedsat af folketinget til at udvikle ordningen var sammensat?.

Bare en tanke!

Re: Fælles varmecentral

: 12 jan 2011 19:57
af snubbi
hvorfor skade altid være de stor energi selskaber de skal styre varme priser ?
hvorfor kan danskerne ikke samle sig om et fælles projeckt mere ?
tænk på alle andel mejeri der var i gamle dage min morfar har fortalt at de købte et tærske værk og en traktor i fællesskab med 7-8 naboer.
jeg har en 38 kw kedel har spurte 2 naboer der bruger olie begge 2 . om de var intreseret i at jeg leveret varmen til dem ,der 35 meter til den der længst væk og til en pris på 20-30 000 hvis vi selv lavet alt de vi selv måtte
men nej, de putter stadig olie i tanken.
jeg skulle ikke tjene på det og hade min revisor til lave et regnskab med anlæg udgifter osv.for varme pris pr månede osv. osv. ned de kunne ikke lige finde penge til op starten af og maser af andre undskyldninger

Re: Fælles varmecentral

: 12 jan 2011 20:12
af Erik2
Jeg ville ikke turde andet end fælles storkøb af brænde eller træpiller. Alt andet er en sikker opskrift på ævl og kævl.

Re: Fælles varmecentral

: 12 jan 2011 20:17
af pille bruger
Det er jo typisk DANSK.
Enhver er sig selv nærmest: http://www.bt.dk/kendte/ingen-gad-hjael ... t-tv-laege
Hvorfor så være fælles om noget.
Men nogen skal jo bryde ud.
Gør du ?