Side 1 af 2

Lidt tysk oversættelse

: 29 apr 2007 20:26
af Ulrik
http://www.scotte.dk/index-filer/Page420.htm

De 2 linier der omhandler virkningsgrad.

De 94,23% i virkningsgrad, betyder det at man har hevet varme ud af røgen og udnyttet denne også?

I så fald er det jo ganske interessant. Hvordan gør man lige det og kan man gøre det på alle anlæg?

: 30 apr 2007 19:36
af petaas
Sådan som jeg lige læser den så er det noget med de medregner spildvarmen fra fyr og røggasrør når fyr står i et rum hvor du udnytter spilvarmen fra fyr/røggasrør

: 30 apr 2007 21:58
af Ulrik
Okay, takker.

Det må man så gå ud fra kræver en bestemt længde på røgrøret.

: 01 maj 2007 00:12
af Per Krarup Olesen
Det laveste tal er den effektive varmeoverførsel til kedelvandet.
Det højeste tal er varmeoverførslen til kedelvandet + energien
overført til luften i kedlen og kedelmaterialet

: 01 maj 2007 16:03
af Ulrik
Så forstår jeg. Takker :)

Den skal ind i bryggerset og stå og alt overskudsvarmen derfra skal kunne udnyttes.
Jeg vil stadig mene at røgrørets længde er relevant. Det er trods alt det der afgiver mest "spildvarme"
Men det er måske ikke med i beregningen?

: 01 maj 2007 17:56
af Per Krarup Olesen
Du kan skifte konen ud med røgrøret. Røgrøret er ikke med i beregningen.
Jeg vil tro der er mere varme i konen Ulrik.
Varmen fra røgrøret skal du altså trække fra brændværdien.
Derimod mente du under nitro-x-ultra at der skal vand til en forbrænding.
Hvis du nærlæser en analyse er der altid angivet en brændværdi som
"modtaget" og som "tørstof". Andetsteds i analyser er der altid angivet
størrelsen af den energi der skal til for at fordrive vandet fra brændslet.
Det var ikke fordi vi skulle starte dette emne op igen , men fordi jeg har det bedst, når tingene er fuldt belyste.

: 01 maj 2007 18:33
af Ulrik
Du kan skifte konen ud med røgrøret. Røgrøret er ikke med i beregningen.
Jeg vil tro der er mere varme i konen Ulrik.
Du kender ikke min kone :lol:

Vedr. vand nitro-x og alt andet brændsel og analyser.
Jeg vil mene at det er almindeligt kendt at træpiller uden det rigtige vandindhold brænder dårligt. Dette gælder også når det er for lavt.
Værdierne for "Tørstof", er de ikke teoretisk udregnet?

: 03 maj 2007 00:17
af Per Krarup Olesen
Der er tre faser i en forbrænding. Udtørring - gasbrænding og
ren kulstofbrænding.
Til udtørring skal der tilføres energi for at opnå frigivelse af gasserne.
Denne energi kommer fra den ekst. forbrænding.
Værdierne er ikke teoretiske, da der simpelt tilføres en mængde energi
og efterfølgende afmåles den frigivne energi.
Stoppes energien til udtørring stopper forbrændingsprocessen.

PS. Jeg kiggede lidt på de data der foreligger fra de piller der sælges
her fra dette forum. Her sammenligner man direkte 1 ton piller med
500 l fyringsolie.
Man kan simpelthen ikke sammenligne energier i forskellige benævnelser
når stofferne ikke har samme vægtfylde. Man skal være opmærksom
når man læser analyser og datablade. Men denne sammenligning holder
under ingen omstændigheder.

: 03 maj 2007 06:46
af Ulrik
Værdierne er ikke teoretiske, da der simpelt tilføres en mængde energi
og efterfølgende afmåles den frigivne energi.
Lige netop det mener jeg er en teoretisk udregning.

Jeg tror problematikken går på at man ikke kan styre forbrændingen af noget materiale der ikke indeholder vand.
Prøv engang at tørre 25 kg træpiller og smid dem i multien.
Så vil du uden tvivl opleve et højere forbrug netop fordi pillerne futter hurtigt af. Der skal en højere dosering til for at holde ild i bålet.

Jeg ar tidligere skrevet at det slet ikke kan brænde uden et vist vandindhold, det er ikke helt korrekt. Læs ovenstående og se hvad jeg mente med den udtalelse.

Vi har A:
Energimængden i modtaget prøve.

Vi har B:
Vandindhold.

Vi har C:
Energimængden af tørstof.

Sæt A og B ind i den rigtige formel og du vil uden tvivl finde noget der kommer meget tæt på C.

Det korte af det lange er, at jeg ikke mener man skal bruge vandindholdet
som noget negativt når vi snakker brændsel.
De foreskellige brændsler har et vandindhold hvor det brænder optimalt.
Brænde har sit, træpiller har sit, korn har sit og nitro-x har sit.


Vedr. at sammenligne kilo med liter. Det kan selvfølgelig ikke sammenlignes, men mon ikke pointen er at 500 ltr olie indeholder samme brændværdi som 1000 kilo træpiller?
Hvilket i sidste ende betyder at vi får den samme varme i huset om vi fyrer 500 ltr olie af eller om vi fyrer 1000 kilo træpiller af.
Det er da en fin og brugbar sammenligning, specielt fordi vi ofte forsøger at regne ud hvad vi kan spare ved at fyre med træpiller i forhold til olie.

: 03 maj 2007 11:03
af Per Krarup Olesen
Det er lige netop det jeg mener Ulrik. Du antager det er samme mængde varme.
Hvis regnestykket bare så nogenlunde skal være korrekt, dog uden hensyntagen til vægtfylde, så svarer 500 l olie til 1150 kg træpiller.
Antager vi et årsforbrug til en gennemsnitlig beboelse bliver regnestykket ca.1500 kg forkert.(ca. 3000 kr)
Det er hvad jeg kalder kreativ reklame. Regnes vægtfylden med bliver regnestykket endnu værre.
Kan du følge mig ?